Khác biệt giữa các bản “Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc”

==Thành viên hiện tại==
;Bí thư
*[[Mạnh Kiến Trụ]] (kiêm Chủ nhiệm [[Ủy ban Quản lý toàn diện An sinh xã hội Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc|Ủy ban Trị lý Trung ương]] )
;Phó Bí thư
*[[Quách Thanh Côn]] (Bộ trưởng Bộ Công An kiêm Ủy viên Quốc vụ ,Bí thư Đảng Ủy)
*Vương Kỳ Giang (Ủy viên Ủy ban Thường vụ Nhân Đại ,Ủy viên Ủy ban Tư pháp Nhân Đại )
*Khương Vĩ (Phụ trách Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo cải cách thể chế Tư pháp Trung ương)
 
==Lãnh đạo các thời kỳ==
===Tiểu ban Chính Pháp Trung ương===