Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Điều phối viên”

n
 
== Danh sách các điều phối viên ==
Các điều phối viên và cựu điều phối viên được liệt kê tại [[Wikipedia:Danh sách điều phối viên]]. Một danh sách tự động có sẵn tại [[Đặc biệt:Danh sách thành viên/moderatoreliminator]].
 
Nếu bạn muốn tham gia bảo trì Wikipedia, xin xem [[Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên]].
3

lần sửa đổi