Khác biệt giữa các bản “Bạch vệ”

 
=== Giải tán ===
Sau nội chiến, [[Liên Xô]] thành lập, tàn quân [[Mensevik]]Bạch vệ bị truy nã gắt gao. Lãnh tụ [[Kerensky]] chết vì bệnh ở [[Luân Đôn|London]], các thành viên khác cũng qua đời vì bệnh tật. Do không có chỉ huy nên Bạch vệ đã giải tán. Hiện nay cờ của Đế quốc Nga cũ (được Bạch vệ sử dụng làm cờ của mình) quay trở lại thành quốc kỳ của [[Nga|Liên bang Nga]], tuy nhiên, [[chính phủ Nga]] hiện nay không có các nhân vật của Bạch vệ và vẫn ủng hộ [[chủ nghĩa cộng sản|cộng sản]] cùng [[hệ thống xã hội chủ nghĩa|các nước xã hội chủ nghĩa]]{{cn}} và không chống cộng như Bạch vệ. Tuy vậy, Nga vẫn mang nhiều nét của một nước [[tư bản]] hơn cho dù không có sự tham gia nhiều mặt của Bạch vệ.
 
=== Các hoạt động chống cộng của Bạch vệ I ===