Khác biệt giữa các bản “Bạch vệ”

 
* [[Nikolai Yudenich]]
 
== Bạch vệ II ==
Trong [[Chiến tranh thế giới thứ hai]], các binh sĩ có tư tưởng chống [[Liên Xô]] được [[Đức Quốc Xã]] biên chế vào [[Quân giải phóng Nga]] (Bạch vệ II) do hàng tướng Liên Xô là [[trung tướng]] [[Andrei Vlasov]] chỉ huy. Bạch vệ II giải tán năm [[1944]] khi [[wehrmacht|quân đội Đức Quốc Xã]] thất bại liên tiếp ở [[Liên Xô]].
 
=== Thành lập ===
Trung tướng Liên Xô [[Andrei Vlasov]] đầu hàng quân [[Đức Quốc Xã|phát xít Đức]] và được [[người Đức]] tin dùng. Sau [[chiến dịch Kavkaz]], khi các tù binh Liên Xô đã rất đông, các binh sĩ có [[chủ nghĩa chống cộng|tư tưởng chống cộng]] được biên chế vào Quân Giải phóng Nga. Bạch vệ II chính thức thành lập năm [[1942]].
 
=== Giải tán ===
Trong thời gian tồn tại, Bạch vệ II chưa làm được gì nhiều. Tinh thần binh sĩ suy sụp kèm theo việc [[wehrmacht|quân đội Đức Quốc xã]] thất bại liên tục đã khiến cho Quân Giải phóng Nga giải tán.
 
=== Số phận của Vlasov ===
Sau khi [[Đức Quốc Xã|Đức Quốc xã]] sụp đổ, [[Vlasov]] bị bắt về Liên Xô. Tuy đã được tha tội nhưng vì Vlasov có ý định chống Xô viết nên đã bị tử hình năm [[1946]].
 
=== Các trận đánh có sự tham gia của Bạch vệ II ===
{{chính|Trận Petrograd}}
 
Trong thời gian tồn tại, Bạch vệ II chỉ góp mặt trong một trận đánh duy nhất là [[Trận Petrograd]].
 
== Xem thêm ==