Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sông Onon”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| source_location = đông [[dãy núi Khentii]]
| source_region =
| source_country = Mông Cổ
| source_elevation =
| source_lat_d =48 | source_lat_m =48 | source_lat_s =45 | source_lat_NS = N
| source_long_d =109 | source_long_m =1 | source_long_s =48 | source_long_EW =E
| source1 =
| source1_location = | source1_region = | source1_country =
| source_confluence_long_d = | source_confluence_long_m = | source_confluence_long_s = | source_confluence_long_EW =
| mouth = Sông Shilka
| mouth_location = | mouth_region = | mouth_country = Nga
| mouth_elevation =
| mouth_lat_d =51 | mouth_lat_m =42 | mouth_lat_s =15 | mouth_lat_NS =N
| mouth_long_d =115 | mouth_long_m =50 | mouth_long_s =41 | mouth_long_EW =E
<!-- *** Dimensions *** -->
| length = 818
1.484

lần sửa đổi