Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Thiên Thư”

n
Liên kết hỏng
n (→‎Cõi thơ Phạm Thiên Thư: Alphama Tool, General fixes)
n (Liên kết hỏng)
*[http://www.quangduc.com/tacgia/phamthienthu.html Phạm Thiên Thư, người thi hóa kinh Phật]
*[http://www.saigonline.com/phamduy/document/thienthu.html. Phạm Duy nói về Phạm Thiên Thư]
*[http://web.archive.org/web/20051202065401/http://vietnamnet.vn/vanhoa/tacpham/2005/11/516202/ Phạm Thiên Thư và Ngày xưa Hoàng thị]
*[http://www.langviet.net/forums/lofiversion/index.php/t27849.html Phạm Thiên Thư, hồn thơ không ngủ yên]
*[http://www.giacngo.vn/vanhoc/2010/03/18/72E410/ Phạm Thiên Thư với hát ru sử Việt thi]