Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam”