Khác biệt giữa các bản “Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{Infobox cơ quan Việt Nam |Tên gọi cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam=<big>Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương</big> |Tên gọi cơ…”)
 
|Số khóa=I
|Nhiệm kỳ bắt đầu=2011
|Nhiệm kỳ kết thứcthúc=2016
|Tên gọi thành viên=Ủy viên
|Thành viên liên tiếp=