Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{thiếu nguồn gốc}}
{{Infobox cơ quan Việt Nam
|Tên gọi cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam=<big>Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương</big>
Người dùng vô danh