Khác biệt giữa các bản “Phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ”

n
không phải wiki VN
n (không phải wiki VN)
'''Phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ''' hay gọi tắt là '''Hệ thống tín chỉ''' là một phương thức đào tạo tiên tiến trong nền giáo dục của nhiều [[quốc gia]] trên [[thế giới]]. Nó còn được gọi là '''học chế tín chỉ''' để phân biệt với các phương pháp đào tạo ra đời trước nó như [[học chế niên chế]], [[học chế học phần]]. Trên thế giới phương pháp này được áp dụng ở cả [[giáo dục phổ thông]] và [[giáo dục đại học]]. Cho tới năm 2014, ở [[Việt Nam]] mới áp dụng phương pháp này ở bậc đại học.
 
==Lịch sử==