Khác biệt giữa các bản “Thang điểm”

n
n (Alphama Tool, General fixes)
 
==Các thang điểm trong hệ thống giáo dục trên thế giới==
=== Thang điểm 100 ===
=== Thang điểm 20 ===
===Thang điểm 10===
===Thang điểm 4===
===Thang điểm 6===
===Thang điểm chữ===
 
==Xem thêm==
* [[Thang điểm trong hệ thống giáo dục Việt Nam]]