Khác biệt giữa các bản “Phùng Tiến Minh”

n
|tên bài= Tiến Minh: Trưởng thành từ nghề diễn đến nhạc sĩ
|ngày= 2012-05-02
|ngày truy cập= 2014-08-29}}
</ref>
 
<ref name=ttt>
{{chú thích báo
|tác giả= Đặng Trung
|tác phẩm= Tạp chí Thời Trang Trẻ online
|url= http://tapchithoitrangtre.com.vn/2011/10/20/ngh%E1%BB%87-si-ti%E1%BA%BFn-minh-am-nh%E1%BA%A1c-va-phim-la-dam-me-c%E1%BB%A7a-toi/
|tên bài= Nghệ sĩ Tiến Minh: Âm nhạc và phim là đam mê của tôi
|ngày= 2011-10-20
|ngày truy cập= 2014-08-29}}
</ref>