Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Sholokhov”

:"Dịch vụ niềm tin" thì có lẽ thế nhưng niềm tin thật sự thì vẫn cần thiết đấy dù khoa học tiến bộ cỡ nào đi nữa. Mấy người nổ tiếng và thành công trong cuộc sống mê tín khủng bố đấy nhé cả mấy ông khoa học cũng thế.[[Thành viên:Tnt1984|Tnt1984]] ([[Thảo luận Thành viên:Tnt1984|thảo luận]]) 06:40, ngày 29 tháng 8 năm 2014 (UTC)
::Cái đó thì giống như tồn tại hay không tồn tại vậy. Nội việc Superman và Batman hay Superman và Supersaiyan biết tỏng chả ai tồn tại nhưng việc ai hơn ai các fan cũng choảng nhau cho đến tết rồi.[[Thành viên:Tnt1984|Tnt1984]] ([[Thảo luận Thành viên:Tnt1984|thảo luận]]) 13:39, ngày 29 tháng 8 năm 2014 (UTC)
Khov ơi, Khov à, dạo này khỏe không ? [[Thành viên:Motoro|Motoro]] ([[Thảo luận Thành viên:Motoro|thảo luận]]) 15:51, ngày 29 tháng 8 năm 2014 (UTC)