Khác biệt giữa các bản “Chiến tranh Đông Dương”

Từ cuối tháng 9 năm 1945, các đoàn quân "Nam tiến" của [[Vệ binh quốc gia|Vệ quốc đoàn]] (quân đội của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) bắt đầu lên đường vào Nam chống Pháp<ref>Báo Quân đội Nhân dân cuối tuần, [https://archive.is/20121203012936/www.qdnd.vn/qdnd/qdndcuoituan.tulieuphongsu.22225.qdnd Võ Nguyên Giáp với những ngày đầu chống thực dân Pháp ở miền Nam], 23/08/2007</ref>. Các tướng lĩnh quan trọng như [[Nguyễn Bình]], [[Nguyễn Sơn]]... được cấp tốc cử vào Nam. Trong hai tháng cuối năm 1945 và tháng 1 năm 1946, lực lượng Việt Minh tại các tỉnh Nam Bộ đã chiến đấu ngăn chặn làm chậm bước tiến của quân Pháp. Tuy nhiên, do lực lượng chênh lệch, sau một thời gian, các lực lượng này đều phải rút ra những căn cứ đầm lầy và rừng núi, xây dựng chiến khu để bảo tồn lực lượng cho kháng chiến lâu dài.
 
===XungSự độtchia rẽ giữa các đảng phái===
Trong thời điểm đặc biệt khó khăn cần sự đoàn kết giữa các lực lượng chính trị tại Việt Nam thì Việt Minh và các đảng phái, tôn giáo khác như [[Việt Nam Quốc dân Đảng]], [[Đại Việt Quốc dân đảng]], [[Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội]], những người [[Đệ tứ Quốc tế tại Việt Nam|Trotskyist]], [[Bình Xuyên]], [[Hòa Hảo]], [[Cao Đài]] ... bị chia rẽ nghiêm trọng.