Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

 
Mỗi người một tính. Hơn nữa thái độ của C là có thể hiểu được. Tôi thấy từ khi có internet nhiều người ở VN đã trở nên ôn hòa, biết điều hơn vì họ biết rằng không làm như vậy họ sẽ bị xã hội đào thải. Đó là điều đáng mừng. Phải có những người "cực đoan" như tôi và C thì mới được như vậy. Đối với những người làm bậy mà cứ nghĩ mình có lý thì phải thẳng thắn chỉ ra chỗ sai họ mới tỉnh ngộ được. :D[[Thành viên:Motoro|Motoro]] ([[Thảo luận Thành viên:Motoro|thảo luận]]) 18:20, ngày 29 tháng 8 năm 2014 (UTC)
 
Vì ở những nước đó thiếu tôi và C. :D[[Thành viên:Motoro|Motoro]] ([[Thảo luận Thành viên:Motoro|thảo luận]]) 18:25, ngày 29 tháng 8 năm 2014 (UTC)