Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hà Tiến”

không có tóm lược sửa đổi
n (Alphama Tool, General fixes)
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Đối phó với ngoại thích cũ ==
Trong triều còn lực lượng muốn đối phó với Hà Tiến là Phiêu kỵ tướng quân Đổng Trọng. Đổng Trọng cũng vốn là ngoại thích đời trước. Cô Đổng Trọng là [[Đổng thái hậu (Nhà Hán)|Đổng thái hậu]] mẹ [[Hán Linh Đế]]. Do Đổng thái hậu là mẹ chồng Hà thái hậu, hai người mâu thuẫn nhau nên Đổng Trọng cũng bất hòa với Hà Tiến.
 
Trước thái độ xung khắc gay gắt của Đổng thái hậu, Hà thái hậu bèn bàn với Hà Tiến, mang việc thảo luận với Tam công, kể tội Đổng thái hậu câu kết với [[hoạn quan]] và nhận tiền hối lộ của quan lại địa phương; và lấy lý do Đổng thái hậu vốn chỉ là vợ của Giải độc đình hầu Lưu Trường, nhờ Linh Đế được lập mới được làm thái hậu và bản thân chưa từng làm hoàng hậu, vì vậy ép Đổng thái hậu trở về đất phong cũ của chồng. Sau khi Đổng thái hậu lên đường, Hà Tiến lập tức phát binh vây nhà Đổng Trọng, bắt sống và cách chức. Đổng Trọng tự sát.
 
== Trong Tam Quốc diễn nghĩa ==
Cuộc xung đột giữa Hà Tiến và các lực lượng đối lập được [[tiểu thuyết]] [[Tam Quốc diễn nghĩa]] của [[La Quán Trung]] kể khá gần với sử sách. Về cái chết của [[Đổng thái hậu (Nhà Hán)|Đổng thái hậu]], Tam Quốc diễn nghĩa kể rằng do Hà Tiến sai người mang rượu độc tới.
 
Về cái chết của Hà Tiến, La Quán Trung tường thuật việc Trương Nhượng dùng lệnh của Hà thái hậu gọi ông vào cung để giết hại. Việc ông gọi [[Đổng Trác]] vào kinh được [[Tào Tháo]] kết luận ông chính là người "làm loạn thiên hạ".
* [[Hán Linh Đế]]
* [[Hà thái hậu]]
* [[Đổng thái hậu (Nhà Hán)|Đổng thái hậu]]
* [[Trương Nhượng]]