Khác biệt giữa các bản “Tuyến thượng thận”

n
:- Lông mọc nhiều, ngay cả nơi không có nay cũng thấy như: đàn bà mọc râu mép như đàn ông.
 
:- Huyết áp tăng cao: số tối đa có thể tới 15-20cmHg, tối thiểu từ 10-14cm10–14 cm Hg.
 
:- Mệt nhọc, làm người bệnh không muốn vận động.