Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Diễn biến H5N1”

n
cập nhật Ai Cập/Việt Nam
n (cập nhật Ai Cập)
n (cập nhật Ai Cập/Việt Nam)
|-
| rowspan="2" | [[Ai Cập]]
| nhiễm || 0 || 0 || 0 || 18 || 25 || 8 || 817 || 5968
|-
| tử vong || 0 || 0 || 0 || 10 || 9 || 4 || 0 || 23
|-
| rowspan="2" | [[Việt Nam]]
| nhiễm || 3 || 29 || 61 || 0 || 8 || 6 || 24 || 109111
|-
| tử vong || 3 || 20 || 19 || 0 || 5 || 5 || 24 || 5456
|-
| rowspan="2" | [[Trung Quốc]]
1.662

lần sửa đổi