Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Motoro”

 
Đến khổ qua say hello mà còn bị xóa đi. Đủ biết your eat and stay thế nào. =)) [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|Talk]] - [[:Thể loại:Bài đang dịch bởi bot|Bot]] - [[Đặc_biệt:Trang_mới|Page]] </span></sup> 14:25, ngày 1 tháng 9 năm 2014 (UTC)
 
Hehehe ... [[Thành viên:Motoro|Motoro]] ([[Thảo luận Thành viên:Motoro|thảo luận]]) 10:37, ngày 3 tháng 9 năm 2014 (UTC)