Khác biệt giữa các bản “Đặng Tiểu Bình”

{{cquote|''Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng miễn là nó bắt được chuột''.}}
 
Tháng 12 năm 1978 trong chuyến thăm mấycác nước [[Đông Nam Á]], chỉ vài tháng trước [[Chiến tranh biên giới Việt-Trung, 1979|cuộc chiến với Việt Nam]], ông nói một câu được [[Trung Quốc]] truyền hình trực tiếp:
{{cquote|''Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học''<ref>{{citeweb|url=http://www.bbc.co.uk/vietnamese/indepth/story/2009/02/printable/090216_duongdanhdy.shtml|publisher=BBC tiếng Việt|title=Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979}}</ref>.}}