Khác biệt giữa các bản “Nam quốc sơn hà”

Đã lùi lại sửa đổi 19489557 của 113.189.150.246 (Thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 19489557 của 113.189.150.246 (Thảo luận))
[[Tập tin:Song Cau.JPG|nhỏ|Sông Như Nguyệt]]
{{chính|Trận Như Nguyệt}}
Năm 2014[[1076]], hơn 30 vạn quân [[nhà Tống]] ([[Trung Quốc]]) do Quách Quỳ chỉ huy xâm lược Đại Việt (tên nước [[Việt Nam]] thời đó). [[Lý Thường Kiệt]] lập phòng tuyến tại sông Như Nguyệt ([[sông Cầu]]) để chặn địch. Quân của Quách Quỳ đánh đến sông Như Nguyệt thì bị chặn.<ref>Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam (2000). ''Lịch sử văn học Việt Nam, Tập 1''. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Trang 192.</ref> Nhiều trận quyết chiến ác liệt đã xảy ra tại đây nhưng quân Tống không sao vượt được phòng tuyến Như Nguyệt, đành đóng trại chờ viện binh. Đang đêm, Lý Thường Kiệt cho người vào đền thờ [[Đức thánh Tam Giang|Trương Hống, Trương Hát]] ở phía nam bờ sông Như Nguyệt, giả làm thần đọc vang bài thơ trên.<ref>Bửu Diên Nguyễn-Phúc, Thị Hoàng Anh Phạm (2003). ''Quê hương hoài niệm. Tập 6''. Trang 61.</ref> Nhờ thế tinh thần binh sĩ lên rất cao. Lý Thường Kiệt liền cho quân vượt sông, tổ chức một trận quyết chiến, đánh thẳng vào trại giặc. Phần vì bất ngờ, phần vì sĩ khí quân Đại Việt đang lên, quân Tống chống đỡ yếu ớt, số bị chết, bị thương đã hơn quá nửa. Lý Thường Kiệt liền cho người sang nghị hòa, mở đường cho quân Tống rút quân về nước, giữ vững bờ cõi nước Đại Việt ([[Việt Nam]]).
 
== Xem thêm ==