Khác biệt giữa các bản “Lưu Duẩn”

(dịch là "Viện Hàn Lâm...." có vẻ không đúng lắm với danh xưng của tổ chức)
Năm [[1987]], khi đang giảng dạy và nghiên cứu tại [[Trường Đại học Bách khoa Hà Nội]], giáo sư Lưu Duẩn quyết định vào [[TPHCM]] lập nghiệp<ref name="Hãng Phim Truyền Hình TP. Hồ Chí Minh"/>. Ông được phong hàm [[Phó Giáo sư]] chuyên ngành công nghệ thực phẩm vào năm [[1991]] và hàm [[Giáo sư]] vào năm [[1995]]<ref name="Hội Lương Thực Thực Phẩm"/>.
 
Giáo sư Duẩn tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Công nghệ thực phẩm, [[Trường đại học Bách khoa Tp HCM]], sau đó là khoa Công nghệ thực phẩm, [[Đại học Công nghệ Sài Gòn|Trường đại học Công nghệ Sài Gòn]]. Ông là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học và Công nghệ thực phẩm Việt Nam (VAFoST)<ref name="Hội Lương Thực Thực Phẩm">{{chú thích web|url=http://vafost.com.vn/gioi-thieu/lanh-dao-hoi.html|title=Lãnh đạo Hội Hội Lương Thực Thực Phẩm|work=Hội Lương Thực Thực Phẩm|author=|date=|accessdate=2013-08-25}}</ref>. Ông cũng là thành viên sáng lập trường Đại học Công nghệ Sài Gòn và Hội Khoa học Công nghiệp Thực phẩm VNViệt Nam<ref name="Giáo dục Online"/>. Ông còn là thành viên ban biên tập chuyên ngành kỹ thuật công nghệ thuộc tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, ĐHQG-Tp HCM <ref>[https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_B%C3%A1ch_khoa,_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Qu%E1%BB%91c_gia_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh Danh sach thành viên ban biên tập Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ], Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ</ref>.
 
Ngày [[23 tháng 8]], giáo sư Lưu Duẩn được phong làm viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ thực phẩm quốc tế. Lễ tấn phong diễn ra tại đại hội toàn cầu của Liên đoàn Khoa học và Công nghệ thực Phẩm quốc tế ngày 21 tháng 8 tại [[Montreal]], [[Canada]]<ref name="Giáo dục Online">{{chú thích web|url=http://www.giaoduc.edu.vn/news/chuyen-hoc-duong-672/vn-co-vien-si-khoa-hoc-cong-nghe-thuc-pham-dau-tien-233096.aspx|title=Viện sĩ khoa học công nghệ thực phẩm đầu tiên|work=Giáo dục Online. |author=|date=|accessdate=2013-08-25}}</ref>.