Khác biệt giữa các bản “Corsiaceae”

→‎Phát sinh chủng loài: clean up, replaced: → (286), → (148) using AWB
(→‎Phát sinh chủng loài: clean up, replaced: → (286), → (148) using AWB)
Cây phát sinh chủng loài dưới đây lấy theo APG III.
{{clade
|label1=[[Bộ Loa kèn|Liliales]]
|1={{clade
|1={{clade
|1= Corsiaceae
|2=[[Campynemataceae]]
|3={{clade
|1={{clade
|1=[[Họ Hắc dược hoa|Melanthiaceae]]
|1={{clade
|12= Corsiaceae{{clade
|21=[[CampynemataceaePetermanniaceae]]
|32={{clade
|1=[[Họ Bả chó|Colchicaceae]]
|1={{clade
|2={{clade
|1=[[Họ Hắc dược hoa|Melanthiaceae]]
|label1=[[Họ Loa kèn Peru|Alstroemeriaceae]] s.l.
|2={{clade
|31={{clade
|1=[[Petermanniaceae]]
|1=[[Luzuriagaceae|Luzuriageae]] ([[Luzuriagaceae]])
|2={{clade
|2=[[Họ Loa kèn Peru|Alstroemerieae]] ([[Họ Loa kèn Peru|Alstroemeriaceae]] s.s)
|1=[[Họ Bả chó|Colchicaceae]]
}}
|2={{clade
|label1=[[Họ Loa kèn Peru|Alstroemeriaceae]] s.l.
|1={{clade
|1=[[Luzuriagaceae|Luzuriageae]] ([[Luzuriagaceae]])
|2=[[Họ Loa kèn Peru|Alstroemerieae]] ([[Họ Loa kèn Peru|Alstroemeriaceae]] s.s)
}}
}}
}}
}}
|3={{clade
|1={{clade
|1=[[Rhipogonaceae]]
|2=[[Philesiaceae]]
}}
|2={{clade
|1=[[Họ Khúc khắc|Smilacaceae]]
|2=[[Họ Loa kèn|Liliaceae]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
|3={{clade
|1={{clade
|1=[[Rhipogonaceae]]
|2=[[Philesiaceae]]
}}
|2={{clade
|1=[[Họ Khúc khắc|Smilacaceae]]
|2=[[Họ Loa kèn|Liliaceae]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}