Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Joinvilleaceae”

→‎Phát sinh chủng loài: clean up, replaced: → (69), → (48) using AWB
(→‎Phát sinh chủng loài: clean up, replaced: → (448), → (241) using AWB)
(→‎Phát sinh chủng loài: clean up, replaced: → (69), → (48) using AWB)
{{clade
|label1=[[Bộ Hòa thảo|Poales]] 
|1={{clade
|21={{clade
|21={{clade
|label1= [[Họ Hương bồ|Typhaceae]] s. l. 
|21={{clade
|1=[[Họ Hương bồ|Typhaceae]] s. s.
|2=[[Họ Thủy đầu|Sparganiaceae]] (''Sparganium'')
}}
|2=[[Họ Dứa|Bromeliaceae]]
}}
|2={{clade
|1=[[Rapateaceae]]
|2={{clade
|1={{clade
|1={{clade
|1=[[Họ Hoàng đầu|Xyridaceae]]
|2=[[Họ Cỏ dùi trống|Eriocaulaceae]]
}}
|2={{clade
|1=[[Mayacaceae]]
|2={{clade
|1=[[Thurniaceae]]
|12={{clade
|1=[[Họ Bấc|Juncaceae]]
|2=[[Họ Cói|Cyperaceae]]
}}
}}
}}
}}
|2={{clade
|1={{clade
|1=[[Anarthriaceae]]
|label1= [[Họ Hương bồ|Typhaceae]] s. l. 
|12={{clade
|1=[[Họ HươngTrung bồlân|TyphaceaeCentrolepidaceae]] s. s.
|2=[[Họ ThủyChanh đầulươn|SparganiaceaeRestionaceae]] (''Sparganium'')
}}
}}
|2=[[Họ Dứa|Bromeliaceae]]
}}
|2={{clade
|1=[[Họ Mây nước|Flagellariaceae]]
|1=[[Rapateaceae]]
|2={{clade
|1={{clade
|1={{cladeJoinvilleaceae
|2=[[Ecdeiocoleaceae]]
|1=[[Họ Hoàng đầu|Xyridaceae]]
}}
|2=[[Họ Cỏ dùi trống|Eriocaulaceae]]
|2=[[Họ Hòa thảo|Poaceae]]
}}
}}
|2={{clade
}}
|1=[[Mayacaceae]]
|2={{clade
|1=[[Thurniaceae]]
|2={{clade
|1=[[Họ Bấc|Juncaceae]]
|2=[[Họ Cói|Cyperaceae]]
}}
}}
}}
}}
|2={{clade
|1={{clade
|1=[[Anarthriaceae]]
|2={{clade
|1=[[Họ Trung lân|Centrolepidaceae]]
|2=[[Họ Chanh lươn|Restionaceae]]
}}
}}
|2={{clade
|1=[[Họ Mây nước|Flagellariaceae]]
|2={{clade
|1={{clade
|1=Joinvilleaceae
|2=[[Ecdeiocoleaceae]]
}}
|2=[[Họ Hòa thảo|Poaceae]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}