Khác biệt giữa các bản “D. H. Lawrence”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{Refimprove|date=May 2014}} {{About|the early 20th century novelist|the American actor|David H. Lawrence XVII}} {{Use dmy dates|date=August 2013}} {{Infobox writ…”)
 
{{Chất lượng kém|ngày=05
|tháng=09
|năm=2014
|lý do=copy tiếng Anh không dịch}}
 
{{Refimprove|date=May 2014}}
{{About|the early 20th century novelist|the American actor|David H. Lawrence XVII}}