Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Bá Thanh”

n (Đã khóa “Nguyễn Bá Thanh”: Bị phá hoại quá mức: khóa nhiều lần ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:04, ngày 28 tháng 11 năm 2014 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các)
Gia đình một vợ và 2 con. Con trai là Nguyễn Bá Cảnh (từng là Bí thư Thành đoàn kiêm Chủ tịch hội sinh viên thành phố Đà Nẵng) và con gái là Nguyễn Thị Hoài An.<ref>[http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/chinh-tri/201302/Chan-dung-3-lanh-dao-Ban-noi-chinh-Trung-uong-2341278/ Chân dung 3 lãnh đạo Ban nội chính Trung ương]</ref>
 
Đầu tháng 8 năm 2014, Nguyễn Bá Cảnh, 31 tuổi, thạc sỹ ngành quản lý công, cao cấp chính trị, được bổ nhiệm vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng<ref>[http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/08/140802_nguyenbathanh_son_new_position.shtml Con ông Bá Thanh vào Thành ủy Đà Nẵng], BBC, 02.08.2014</ref>.
 
==Chú thích==