Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Địa tô tuyệt đối và địa tô chênh lệch”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Các hình thức địa tô của tư bản: - Địa tô chênh lệch: Phần lợi nhuận siêu ngạch ngoài lợi nhuận bình quân thu được trên ruộng đất có…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
{{wiki hóa}}
{{chưa phân loại}}
Các hình thức địa tô của tư bản:
- Địa tô chênh lệch:
Phần lợi nhuận siêu ngạch ngoài [[lợi nhuận]] bình quân thu được trên ruộng đất có điều kiện sản xuất thuận lợi hơn. Nó là số chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung được quyết định bởi điều kiện sản xuất trên ruộng đất xấu nhất và giá cả sản xuất cá biệt trên ruộng đất tốt và trung bình.
-Địa tô tuyệt đối:
là số lợi nhuận siêu ngạch dội ra ngoài lợi nhuận bình quân, hình thành nên bởi chênh lệch giữa giá trị nông sản với giá cả sản chung của nông phẩm.
Người dùng vô danh