Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Địa tô tuyệt đối và địa tô chênh lệch”

n
thay tiêu bản
n (thay tiêu bản)
{{Cần biên tập|Kinh tế chính trị Mác - Lênin}}
{{Thiếu nguồn gốc}}
[[Thể loại:Hoàn toàn không có nguồn tham khảo từ 2009-05-09]]
[[Thể loại:Hoàn toàn không có nguồn tham khảo]]
 
{{wiki hóa}}
{{chưa phân loại}}
Các hình thức địa tô của tư bản:
- Địa tô chênh lệch:
- Địa tô độc quyền:
là lợi nhụân siêu ngạch do giá cả độc quyền của sản phẩm thu được trên đất đai mà tư bản phải nộp cho địa chủ
[[Thể loại:Hành vi người sản xuất]]
[[Thể loại:Kinh tế chính trị Mác - Lênin]]
14.592

lần sửa đổi