Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Địa tô tuyệt đối và địa tô chênh lệch”

n
+iw
n (+iw)
- Địa tô độc quyền:
là lợi nhụân siêu ngạch do giá cả độc quyền của sản phẩm thu được trên đất đai mà tư bản phải nộp cho địa chủ
 
[[Thể loại:Hành vi người sản xuất]]
[[Thể loại:Kinh tế chính trị Mác - Lênin]]
[[en:Differential and Absolute Ground Rent]]
14.592

lần sửa đổi