Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tuần tra viên”

n
Đã khóa “Wikipedia:Tuần tra viên”: trang quản lý ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 123.27.233.176 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Alphama)
n (Đã khóa “Wikipedia:Tuần tra viên”: trang quản lý ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))