Khác biệt giữa các bản “Do Thái giáo Hasidim”

 
==Tư tưởng cơ bản của đạo Hà Tây Đức Giáo==
Tư tưởng cơ bản của đạo Hà Tây Đức Giáo là sống một cuộc sống thánh thiện, đạo đức, và thiêng liêng. Ngay cả những hành động trần tục nhất trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày cũng phải hành động một cách thánh thiện.<ref>{{citechú thích web|title= A Life Apart Hasidism in America|url= http://www.pbs.org/alifeapart/intro.html|accessdate=7 September 2014}}</ref>
 
==Triết học Hà Tây Đức Giáo==