Mở trình đơn chính

Các thay đổi

[[Thể loại:Chính trị Nhật Bản]]
[[Thể loại:Thượng viện quốc gia]]
[[Thể loại:Chính phủ Nhật Bản]]