Khác biệt giữa các bản “Giáp xác mười chân”

 
== Phân loại ==
Sự phân loại trong nhóm Decapoda sử dụng cấu trúc của [[mang]], chân và sự phát triển của ấu trùng để chia thành 2 phân bộ là [[DendrobranchiaDendrobranchiata]] và [[Pleocyemata]]. Tôm pan đan (bao gồm cả các loài liên quan đến tôm như [[tôm trắng Đại Tây Dương]]) được xếp vào nhóm Dendrobranchiata. Các nhóm còn lại bao gồm tôm thực sự được xếp vào Pleocyemata.
 
Bộ Giáp xác mười chân <small>Latreille, 1802</small>
Người dùng vô danh