Khác biệt giữa các bản “Đá cầu”

== Liên kết ngoài ==
{{commons category|Jianzi}}
* [http://www.teamworkandteamplay.com/resources/resources_peteca2006.pdf The Featherball - a handy game around the world]
* [http://www.shuttlecock-europe.org/game_rules.php Basic Rules of Shuttlecock Sporòa]
 
Người dùng vô danh