Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Phúc Như Mai”

không có tóm lược sửa đổi
| hình = CCNhuMai.jpg
| cỡ hình =
| ghi chú hình = Nguyễn Phúc Như Mai Như Mai lúc trẻ. Ảnh TL của Nguyễn Đắc Xuân.
| tên đầy đủ = Nguyễn Phúc Như Mai ,Nhu-May Marcelle Suzanne Henriette Ung Lich Ham Nghi d’An -nam
| hoàng tộc = [[Nhà Nguyễn]]