Khác biệt giữa các bản “Bình Trị Thiên”

 
==Thay đổi hành chính==
Khi hợp nhất, tỉnh Bình Trị Thiên ban đầu có 2324 đơn vị hành chính gồm: [[Huế|thành phố Huế]] (tỉnh lị), 2 thị xã [[Đông Hà]], [[Đồng Hới]] và 2021 huyện: [[A Lưới]], [[Bố Trạch]], [[Cam Lộ]], [[Gio Linh]], [[Hải Lăng]], [[Hướng Hóa]], [[Hương Thủy]], [[Hương Trà]], [[Lệ Thủy]], [[Minh Hóa]], [[Nam Đông]], [[Phong Điền, Thừa Thiên-Huế|Phong Điền]], [[Phú Lộc]], [[Phú Vang]], [[Quảng Điền]], [[Quảng Ninh, Quảng Bình|Quảng Ninh]], [[Quảng Trạch]], [[Triệu Phong]], [[Tuyên Hóa]], [[Vĩnh Linh]].
 
Theo Quyết định số 62-CP của Hội đồng Chính phủ [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] ngày 11-3-1977, các huyện được hợp nhất và các thay đổi như sau:
* 2 huyện [[Phú Lộc]], [[Nam Đông]] và 2 xã: Vinh Xuân, Vinh Thanh của huyện [[Phú Vang]] thành huyện Phú Lộc mới
Người dùng vô danh