Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Di truyền Mendel”

[[Tập tin:Mendel seven characters.svg|nhỏ|300px|Bảng thống kê các tính trạng thí nghiệm của Mendel]]
 
==Tổng quanquát==
Định luật Mendel hay Quy tắc Mendel mô tả quá trình di truyền các đặc tính biểu hiện bên ngoài, được xác định bởi một gen duy nhất. Quy tắc này được đặt theo tên của người phát hiện ra chúng Gregor Mendel. Ông là người đã công bố đầu tiên kết quả thí nghiệm ở cây đậu vườn (pisum sativum) * vào năm 1866.
 
22

lần sửa đổi