Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Di truyền Mendel”

Không thay đổi kích thước ,  7 năm trước
Nếu hai cha mẹ là dị hợp tử (heterozygous) thì các con sinh ra không đồng nhất mà phân ly theo một tỷ lệ 3:1 cho trường hợp di truyền trội lặn và theo tỷ lệ 1:2:1 cho trường hợp di truyền trung gian.
 
== Quy tắc Mendel thứ ba - quyQuy tắc phân ly độc lập ==
 
Nguyên tắc độc lập diễn tả sự di truyền của hai tính năng khi giao hợp hai cá thể đồng hợp tử và các con ở thế hệ kế tiếp.
22

lần sửa đổi