Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Tiêu bản sơ khai”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Đổi hướng thể loại|Bản mẫu sơ khai}}
==Thích Nguyên Trực==
Tên thật là: Phạm Đình Khâm(--:--)
 
==Tiểu Sử==
==Xuất Gia==
47

lần sửa đổi