Khác biệt giữa các bản “Khí hậu nhiệt đới gió mùa”

Alphama Tool
(thay doi)
(Alphama Tool)
'''Khí hậu nhiệt đới gió mùa''' hay còn gọi là [[khí hậu nhiệt đới ẩm]] là khí hậu tương ứng với nhóm Am theo [[phân loại khí hậu Köppen]]. Giống như [[khí hậu xavan]] ([[khí hậu ẩm và khô nhiệt đới]]), khí hậu nhiệt đới gió mùa có nhiệt độ trung bình tháng trên 18<sup>o</sup>C trong mỗi tháng trong năm và có mùa ẩm, khô đặc trưng.
 
Tuy nhiên, không giống với [[khí hậu xavan]], tháng khô nhất của khí hậu nhiệt đới gió mùa có lượng giáng thủy ít hơn 60&nbsp; mm/tháng, nhưng lớn hơn (100-[tổng lượng giáng thủy{mm}/25]). Quan trọng hơn, khí hậu nhiệt đới gió mùa thường không có mùa khô đáng kể như khí hậu xavan. Cuối cùng, khí hậu nhiệt đới gió mùa gặp ít sự thay đổi về nhiệt độ trong năm hơn khí hậu xavan. Đối với khí hậu này, mùa khô nhất thường xảy ra vào [[đông chí]] đối với phía đó của đường xích đạo.
 
Khí hậu nhiệt đới gió mùa được tìm thấy phổ biến ở [[Nam Á]] và [[Tây Phi]]. Tuy nhiên, có những vùng của [[Đông Nam Á]], vùng [[Vùng Caribe|Caribbean]], Bắc và Nam Mĩ có kiểu khí hậu này.