Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Alphama Tool
:<div class="boilerplate" id="catmore">''Đọc '''[[{{{1|{{PAGENAME}}Scotland}}}|bài chính về {{{2|{{PAGENAME}}Scotland}}}]]'''…''</div>
{{Commonscat|Scotland}}