Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thịnh Thế Tài”

Alphama Tool
Không có tóm lược sửa đổi
(Alphama Tool)
[[Trần Lập Phu]] kể lại những lần gặp gỡ Thịnh trong hồi ký của mình "The storm clouds clear over China: the memoir of Chʻen Li-fu, 1900-1993", theo ông ta, Thịnh rất đa nghi với mọi người xung quanh, đến mức sắp sẵn "súng máy trước tư dinh vào ban đêm... các tủ văn kiện đều khóa kín".<ref>{{chú thích sách|url=http://books.google.com/books?id=MOT_axUIWooC&pg=PA133&dq=sheng+soviet+consul+approved#v=snippet&q=machine%20guns%20filing%20cabinets&f=false|title=The storm clouds clear over China: the memoir of Chʻen Li-fu, 1900-1993|author=Lifu Chen|editors=Hsu-hsin Chang, Ramon Hawley Myers|year=1994|publisher=Hoover Press|edition=illustrated|location=|isbn=0-8179-9272-3|page=132|pages=|accessdate=2011-06-13}}</ref>
 
Ông rời Tân Cương vào ngày 11 tháng 9, 1944, để nhận chức Bộ trưởng Nông Lâm trong chính quyền [[Trung Hoa Dân Quốc]]. Đi cùng ông là khoảng 50 xe tải, chứa đầy những của cải vơ vét được trong 15 năm tại Tân Cương, bao gồm vàng (khoảng 1,500&nbsp; kg) và bạc (khoảng 15,000&nbsp; kg). Sau đó ông trốn sang [[Đài Loan]] cùng Quốc dân đảng vào cuối [[Nội chiến Trung Quốc]]. Năm 1958, ông cùng viết quyển ''Sinkiang: Pawn or Pivot'' với Allen S. Whiting.
 
Thịnh có 4 người con hai trai hai gái. Hai con gái của ông được sinh tại Tân Cương.<ref name="Vandivert">{{chú thích web|url=http://images.google.com/hosted/life/l?imgurl=79ab61d7d3eab67b&q=sheng%20shih-tsai%20source:life&prev=/images%3Fq%3Dsheng%2Bshih-tsai%2Bsource:life%26hl%3Den%26tbs%3Disch:1|title=Governor Sheng Shih-Tsai (R) sitting with wife and daughter.|last=Vandivert|first=William|publisher=LIFE|accessdate=2010-06-28}}</ref>
 
 
 
==Tham khảo==