Khác biệt giữa các bản “Uất Trì Huýnh”

== Thời Bắc Chu ==
===Mẫn đế và Minh đế===
Vũ Văn Thái mất năm 556, cháu của ông là [[Vũ Văn Hộ]] đóng vai trò nhiếp chính cho con trai của Vũ Văn Thái là [[Bắc Chu Hiếu Mẫn Đế|Vũ Văn Giác]], buộc [[Tây Ngụy Cung Đế]] Thác Bạt Khuếch phải nhường ngôi cho Vũ Văn Giác vào mùa xuân năm 558, kết thúc triều đại Tây Ngụy và lập ra Nắcnhà Bắc Chu, với Vũ Văn Giác là hoàng đế (nhưng dùng tước hiệu "Thiên vương" (tức Bắc Chu Hiếu Mẫn Đế). Hiếu Mẫn đế phong cho Uất Trì Quýnh làm Trụ quốc đại tướng quân, tước Ninh Thục công rồi thăng tiếp thành Thục quốc công<ref name=CT />, để vinh danh chiến thắng của ông (do khu vực Tứ Xuyên ngày nay trong thời cổ đại gọi là đất Thục). Cuối năm 558, khi Hiếu Mẫn đế cố gắng giành lại quyền hành từ tay Vũ Văn Hộ thì ông này đã lật đổ và sau đó giết Hiếu Mẫn đế, lập anh trai của Hiếu Mẫn đế là Ninh Đô công [[Bắc Chu Minh Đế|Vũ Văn Dục]] làm hoàng đế thay thế (tức Bắc Chu Minh Đế). Uất Trì Quýnh có tham gia vào việc tranh giành quyền lực hay không thì không rõ, nhưng em trai ông là Uất Trì Cương thì đứng về phía Vũ Văn Hộ.
 
CácCuối hoạtnăm động558, củakhi UấtHiếu TrìMẫn Quýnhđế trongcố thờigắng Minhgiành đếlại khôngquyền đượchành sửtừ sáchtay ghi lại.Văn NămHộ 560,thì MinhHộ đếra bịtay giết Vănchết Hộvua đầuNgụy, độc.lập Emanh trai của MinhHiếu Mẫn đế là LộNinh Đô công [[Bắc Chu Minh Đế|Vũ Văn UngDục]] trở thànhlàm hoàng đế thay thế (tức Bắc Chu Minh Đế). Uất Trì Quýnh có tham gia vào việc tranh giành quyền lực hay không thì không rõ, nhưng em trai ông là Uất Trì Cương thì đứng về phía Vũ Văn Hộ.
 
Các hoạt động của Uất Trì Quýnh trong thời Minh đế không được sử sách ghi lại. Năm 560, Minh đế bị Vũ Văn Hộ đầu độc. Em trai của Minh đế là Lộ công [[Bắc Chu Vũ Đế|Vũ Văn Ung]] trở thành hoàng đế, tức Bắc Chu Vũ Đế.
 
=== Vũ đế ===
61.924

lần sửa đổi