Khác biệt giữa các bản “Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”

Alphama Tool
(Alphama Tool)
|Thành viên 2=[[Lê Thị Thu Ba]]
|Chức vụ 3=Phó Trưởng ban
|Thành viên 3=[[Nguyễn Xuân Phúc]]<br />[[Nguyễn Văn Quyền ]]
|Đạo luật ủy quyền=[[Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam]]
|Quy định tổ chức=Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư khoá XI
** Cung cấp thông tin và tham gia ý kiến đối với các văn bản về lĩnh vực tư pháp.
* Tham dự các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị chuyên đề về lĩnh vực tư pháp của các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương.
==Nguyên tắc làm việc, chế độ làm việc ,quan hệ công tác==
===Nguyên tắc làm việc===
#Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị.
* [[Lê Thúc Anh]] - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
;Ủy viên chuyên trách
* PGS-TS Nguyễn Tất Viễn - Nguyên Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp 2003-2008 ,Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp
* Nguyễn Phong Hòa
 
==Xem thêm==
{{tham khảo}}
 
[[Thể loại:Đảng Cộng sản Việt Nam]]
[[Thể loại:Việt Nam]]