Mở trình đơn chính

Các thay đổi

| align="right" | '''114'''
|-
| style="background-color: #009933;" |  
| [[Đảng Dân chủ Nhật Bản|Đảng Dân chủ]] và Hội Làn gió Xanh mới (''Minshutō・Shin-Ryokufūkai'')
| align="right" | 41
73.489

lần sửa đổi