Mathalala

Gia nhập ngày 12 tháng 3 năm 2011
Alphama Tool
(Đã lùi lại sửa đổi 15091006 của Ymblanter (Thảo luận))
(Alphama Tool)
'''Thành viên :mathalala'''
[[Tập tin:Flag_of_VietnamFlag of Vietnam.svg|300px|nhỏ|phải|Việt Nam Đất nước Anh hùng của tôi]]
 
[[Tập tin:Vietnamese Presidential Palace, Hanoi, 2006-Nov-18 evening.jpg|900px|khung|giữa|PHỦ CHỦ TỊCH]]