Khác biệt giữa các bản “Chiến tranh Nha phiến”

Alphama Tool
n
(Alphama Tool)
[[Tập tin:Second Opium War-guangzhou.jpg|nhỏ|phải|300px|Chiến sự tại [[Quảng Châu]] trong thời kỳ [[Chiến tranh Nha phiến lần thứ hai]]]]
'''Chiến tranh Nha phiến''' ({{zh-stp|s=鸦片战争|t=鴉片戰爭|p=Yāpiàn Zhànzhēng}}), hay '''Các cuộc chiến Anh-Trung''' là hai cuộc [[chiến tranh|chiến]] xảy ra giữa thế kỷ 19 (''1840 – 1843'' và ''1856 – 1860'') gây nên xung đột kéo dài giữa [[Trung Quốc]] dưới triều [[Nhà Thanh|Mãn Thanh]] và [[đế quốc Anh]]. Trong cuộc chiến lần thứ hai, [[Pháp]], [[Đế quốc Nga|Nga]] và [[Hoa Kỳ]] đã kề vai sát cánh cùng Anh để đánh Trung Quốc.
 
Nguyên do cuộc chiến tựu quanh việc chính phủ Anh đòi quyền tự do buôn bán [[thuốc phiện|nha phiến]] từ [[Ấn Độ thuộc Anh]] sang Trung Quốc trong khi nhà Mãn Thanh có lệnh nghiêm cấm.
 
Trung Quốc hoàn toàn thất bại trong hai cuộc chiến với hậu quả phải công nhận thương quyền buôn nha phiến của ngoại quốc. Hơn nữa triều đình [[Nhà Thanh|Mãn Thanh]] phải ký [[các hiệp ước bất bình đẳng]], chịu mở nhiều cảng cho các nước ngoài vào thông thương. [[Hồng Kông]] thì bị cắt làm nhượng địa cho đế quốc Anh. Nhiều nước đế quốc (Đức, Pháp, Nhật, Nga,...) khác theo chân nước Anh và đã buộc Trung Quốc phải chấp nhận nhiều điều kiện bất bình đẳng ngay trên đất Trung Quốc. Mối nhục này của triều đình Mãn Thanh trước các cường quốc Tây phương là ngòi lửa góp phần cho cuộc khởi nghĩa [[Thái Bình Thiên Quốc]] (1850 - 1864), rồi [[Nghĩa Hòa Đoàn]] (1899 - 1901) và cuối cùng là [[Cách mạng Tân Hợi]], kết thúc thời đại phong kiến [[Nhà Thanh|Mãn Thanh]] (1911).