Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiện thực xã hội chủ nghĩa”

Alphama Tool
(Trang mới: “'''Hiện thực xã hội chủ nghĩa''' là trào lưu nghệ thuật nổi bật trong thế kỷ XX. Đây thực chất là một phần của […”)
 
(Alphama Tool)
'''Hiện thực [[xã hội chủ nghĩa]]''' là trào lưu [[nghệ thuật]] nổi bật trong [[thế kỷ XX]]. Đây thực chất là một phần của [[chủ nghĩa hiện thực]], nhưng lại mang tính chất của [[chủ nghĩa xã hội]]. Các tác phẩm thuộc chủ nghĩa này miêu tả cuộc sống trong qua trình phát triển [[cách mạng]], đề cao vai trò [[lịch sử ]] của [[nhân dân]]. Những đại diện tiêu biểu cho trào lưu này gồm có các [[nhà văn]] [[Maxim Gorky]], [[Mikhail Sholokhov]] ở [[Liên Xô]] hay [[Jorge Amado]] ở [[Brazil]].
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
* Bek, Mikuláš, Geoffrey Chew, and Petr Macek (eds.). ''Socialist Realism and Music''. Musicological Colloquium at the Brno International Music Festival 36. Prague: KLP; Brno: Institute of Musicology, Masaryk University, 2004. ISBN 80-86791-18-1
* Golomstock, Igor. ''Totalitarian Art in the Soviet Union, the Third Reich, Fascist Italy and the People's Republic of China'', Harper Collins, 1990.
* [[Andrei Sinyavsky|Sinyavsky, Andrei]] [writing as Abram Tertz]. ''"The Trial Begins", and "On Socialist Realism"'', translated by Max Hayward and George Dennis, with an introduction by [[Czesław Miłosz]]. Berkeley: University of California Press, 1960–1982. ISBN 0-520-04677-3
* Lin Jung-hua. Post-Soviet Aestheticians Rethinking Russianization and Chinization of Marxizm//Russian Language and Literature Studies. Serial № 33. Beijing, Capital Normal University, 2011, №3. Р.46-53.
 
[[Thể loại : Trào lưu nghệ thuật]]