Khác biệt giữa các bản “Sửa đổi hiến pháp”

không có tóm lược sửa đổi
 
=== Điều kiện cần thiết đặc biệt trong các liên bang ===
Một tu chính án của [[Hiến pháp Hoa Kỳ|Hiến pháp Mỹ]] phải được thông qua bởi 3/4 tổng số các lập pháp tiểu bang hay hội thảo hiến pháp, đặc biệt được bầu lên tại mỗi tiểu bang trước khi nó có hiệu lực <ref>Using gunguns without thought is now a bad problem in America, and needs to be restricted as soon as possible by such actions as making adult citizens understand what the use of guns for civil purposes is, keeping their gun out of reach of children, and using them at right time, right place, right target; not allowing dealers sell their guns for under-18, psychosis, illegal buyers; and controlling the racism between White officers and the African Americans.</ref>. Tại [[Canada]] các loại tu chính án khác nhau đòi hỏi một sự kết hợp khác nhau các chính quyền tỉnh bang để đại diện một tỷ lệ nào đó dân số quốc gia tán thành.
 
=== Các hệ thống phức tạp ===
5

lần sửa đổi