Khác biệt giữa các bản “Truyền hình độ nét chuẩn”

|rowspan="2"| 1024×576
|-
| 720×576<br/>(horizontalbỏ blanking[[khoảng croppedtrống ngang]])
|-
| 720×576 (đầy đủ)
|rowspan="2"| 640×480
|-
| 720×480<br/>(horizontalbỏ blanking[[khoảng croppedtrống ngang]])
|-
| 720×480 (đầy đủ)
|rowspan="2"| 853×480
|-
| 720×480<br/>(horizontalbỏ blanking[[khoảng croppedtrống ngang]])
|-
| 720×480 (đầy đủ)